Wat is MRT?

Motorische remedial teaching is extra zorg/aandacht voor motorisch minder vaardige kinderen, anders gezegd: extra zorg voor kinderen die “niet zo makkelijk” bewegen.
U kunt hierbij ondermeer denken aan “gewone” basisschool kinderen waar u in eerste instantie niets aan ziet. Toch kunnen zulke kinderen tegen problemen aanlopen, bijvoorbeeld:

 

Maar ook kinderen met gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen, met het syndroom van Down, etc. kunnen veel baat hebben bij MRT.

 

Tijdens de MRT wordt er spelenderwijs aandacht besteed aan:

Belangrijk hierbij is om het kind te laten ervaren wat het wèl kan en plezier te laten beleven aan bewegen en spelen!

Naast MRT kunt u bij mij ook terecht voor “ specifieke looptraining”.