Werkwijze


Elk kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier, in zijn of haar eigen tempo. Maar soms loopt een kind een achterstand op in de motorische ontwikkeling. Dit kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld omdat een kind blijft steken in een bepaalde motorische fase of juist doordat het kind een motorische fase “overslaat”.

 

Als fysiotherapeute, die de MRT opleiding heeft gevolgd, ga ik als volgt te werk:

Via een intakegesprek met ouder(s) of verzorger(s) inventariseren we het “probleem” bij het kind, vervolgens maken we een afspraak om het kind te onderzoeken.

Afhankelijk van de vraagstelling bekijk ik:

Daar komt een conclusie uit met een voorstel voor een behandelplan.

Vervolgens komt het kind gedurende enkele maanden één maal per week (30 tot 60 minuten) bij mij, waar we allerlei oefeningen op een “speelse” manier doen. Daarnaast krijgt het kind oefeningen mee naar huis.

Ouders zijn welkom om hierbij aanwezig te zijn.